İlkokul Öğretmenler Sağlık ve Sosyal Derneği Yazılım Geliştirici Alımı Yapacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO56455
  • İLAN TARİHİ14/02/2022

İlan Açıklaması

Konumu

Yayınlanma Tarihi: 14.02.2022
Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli
Son Başvuru Tarihi 18.02.2022 / İşveren Statüsü Kamu / Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.
4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Geçerli KPSS Puan türünden olmak üzere Lisans Düzeyindeki KPSS P3 puan türünden en az 60 (Altmış) puan almış olmak.
4857 sayılı Kanunun eski hükümlü kadrolarına ilişkin madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve taksirle işlenen suçlar hariç olmak üzere; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4857 sayılı Kanunun engelli kadrolarına ilişkin madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli olmamak
Sandık, Sandığa bağlı tüm birimler ile işletme ve iştiraklerde bulunduğu pozisyona eşdeğer statüde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR

Yazılımcı ’da aranacak özel şartlar;

4 yıllık eğitim veren Üniversitelerin tercihen Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile Bilgisayar, Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik, İstatistik, Fizik ve Astronomi Uzay Bilimleri vb. bölümlerinden mezun olmak,
Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları (çok katmanlı mimari vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
Yazılım geliştirme standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
Versiyon kontrol yazılımlarından (tfs, git, svn vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak,
Uygulama geliştirme araçlarından (Visual Studio vb.) en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
Yazılım süreçleri ve Continous integration sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
Web uygulamaları geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
WEB servis, Micro Servis, Web Api, SOAP, WCF ve entegrasyon konularında bilgi sahibi olmak,
Uygulama geliştirme alanında en az bir yazılım geliştirme dilini biliyor olmak, tercihen Microsoft .NET, .NET Core, C# ve MVC platformunda bilgi sahibi olmak veya uygulama geliştirmiş olmak,
ORM kullanımı (Entity Framework vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
XML, XSLT, XSD, JSON konularında bilgi sahibi olmak,
DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web uygulaması geliştirme konusunda bilgi sahip olmak,
Veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak, tercihen Oracle yada SQL DB bilgisi olmak,
SQL ve veritabanı tablo tasarım konularında bilgi sahibi olmak,
Raporlama, SQL sorguları ile rapor hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak,
Raporlama toolları (MS SQL Reporting Builder vb.) kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak,
Uygulama güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
Proje yönetim araçları (Azure Devops, Jira vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Yukarıda bahsi geçen hususlarda tercihen tecrübe ve deneyim sahibi olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) yada en az bir yazılım diline ilişkin (tercihen Microsoft .NET, .NET Core, C# ve MVC platformu) eğitim/kurs almış olduğunu belgelendirmek (kurs bitirme belgesi, sertifika vb.) tercih sebebi olacaktır.

Mesleki tecrübeye ilişkin resmi (SGK Hizmet Dökümü) veya özel kurumlardan alınacak belge, (SGK Hizmet Dökümü e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge olacak şekilde alınmalıdır.)

Mülakata Girmeye Hak Kazananların

Evrak Teslim Tarihi : 22 Şubat – 01 Mart 2022

Evrak Teslim Yeri : İlksan Genel Müdürlüğü

Çalışma Adresi : İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel

Müdürlüğü, Demirkapı Sokak No: 24 Demirlibahçe 

Mamak/ANKARA

Sınava İlişkin : Yazılı Sınav/Mülakat (Yazılım Koordinatörü ve

Yazılımcı adaylara Proje Ödevi verilebilecektir.)

Yazılı Sınav/

Mülakat Tarihi : 4-9 Mart 2022

Web Adresi               : www.ilksan.gov.tr

Başvurusu kabul edilen adaylar KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilgili pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday Yazılı Sınav/Mülakata girmeye hak kazanacak olup Yazılı Sınav/Mülakat’a katılmaya hak kazanan adayların, İLKSAN’ın www.ilksan.gov.tr web adresindeki İş Talep Formunu doldurarak belirtilen diğer belgeler ile birlikte İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü, Demirkapı Sokak No: 24 Demirlibahçe Mamak/ANKARA adresine göndermeleri gerekmekte olup Yazılı Sınav/Mülakat’ a katılacaklar adaylar için istenen belgeler ve diğer bilgilere www.ilksan.gov.tr web adresinden ulaşılacaktır.

İrtibat Bilgileri : Mustafa Kamil YALDIZ (Personel Şefi) 444 1943 (Dahili:279)
 Fatmanur YAZICI (Uzman) Tel: 444 1943 (Dahili:217)

Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Yazılım Geliştiricisi
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Cinsiyet Yaş
Kadın 18- (18.02.2004 –
Erkek 18- (18.02.2004 –

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Elektronik Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Endüstri Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Yazılım Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Lisans
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Lisans
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri Bilgisayar Öğretmenliği Lisans
Fen Fakültesi İstatistik Lisans
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 60
Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi : TAŞKENT SOK. NO: 25 KURTULUŞ

ÇANKAYA / ANKARA

%d blogcu bunu beğendi: