Tuzla Belediyesi Fen İşleri Elektrik Mühendisi Alacak

İlan Bilgileri

  • Array

Yayınlanma Tarihi: 5.04.2022
Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli
Son Başvuru Tarihi 11.04.2022 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin KPSS’ye girmiş olmaları gereklidir.
4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
5) KPSS’ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

ESKİ HÜKÜMLÜ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2- 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasıalan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimliserbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri,

4- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden, Talebin ilanından itibaren, adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

AÇIKLAMALAR
1) İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.

2) İŞKUR’ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda yer alan BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER başlığı altında yer alan belgelerin asıl veya onaylı fotokopileri ve Tuzla Belediye Başkanlığının web sitesinde (www.tuzla.bel.tr) yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep ve Bilgi Formu ile Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tuzla.bel.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, Tuzla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Posta yolu ile zamanında ulaşmayan başvurularda kurumumuz sorumlu değildir

3) İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrakları incelenecek ve sözlü sınava katılıp katılamayacaklar evrak teslimi sonucuna göre belirlenecektir. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran, okul bölümü Elektrik Mühendisliği olmayan adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4) Sözlü sınav; Tuzla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu caddesi No: 17 Tuzla/İSTANBUL) adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar kesin aday listesi ile birlikte web sitemizde (www.tuzla.bel.tr) duyurulacaktır.

5) Tuzla Belediye Başkanlığında görev alacak eski hükümlü işçi 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçinin deneme süresi 2 aydır. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

6) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan ve sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.

7) Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının (Değişik ibare:RG-9/11/2018-30590) dört katı ayrı listeler hâlinde kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dahil edilir.

8) Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden öz güvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Adaylar arasında sözlü sınav puanları eşit olması halinde sıra ile, diploma puanı en yüksek adaya, diploma puanları da eşitse mezuniyet tarihi en eski olan adaya öncelik verilecektir. Mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde kura çekilecektir.

9) Aday Listelerinin belirlenmesi ve işe yerleştirmede Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup; belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Tuzla Belediye Başkanlığı web sayfasında (tuzla.bel.tr) ilan edilecektir.

10) İşe yerleştirilen adaylar hakkında 07.04.2021 tarih 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması yapılacak olup işe yerleştirme sonrasında arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan adayın iş akdi deneme süresi tamamlanmış dahi olsa derhal fesih edilecektir.

ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) Erkek adayların Askerlik İle İlişiği olmamak

2) Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak
3) 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) İlanda belirtilen mesleği ifa etmesine engel bir sağlık rahatsızlığı olmamak,

5) İstanbul İli Anadolu yakası ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmak.

6) Başvuran adaylar Tuzla Belediye Başkanlığı’nın diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

İŞKUR NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, TALEPLERİMİZE BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

(Evrak teslim tarihleri nihai liste ilan edildikten sonra www.tuzla.bel.tr adresinden ilan edilecektir.)

Nihai Listedeki Tüm Adaylardan;

1- Öğrenim belgesi (Noter tastikli örneği veya aslı idarece görülerek onaylanan)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

5- İş Talep ve Bilgi Formu ile Başvuru Formu (www.tuzla.bel.tr adresinde yayınlanacak )

6- Sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınmış olan görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu

7- KPSS Sonuç Belgesi

Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Elektrik Mühendisi
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Cinsiyet Yaş
Kadın 18- (11.04.2004 –
Erkek 18- (11.04.2004 –

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Lisans
Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 1
Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi : EVLİYA ÇELEBİ MAH. HATBOYU CADDESİ NO:17
TUZLA/İSTANBUL
Tercih Edilen İkamet İlçeleri : ADALAR , BEYKOZ , KADIKÖY , KARTAL , ŞİLE , ÜSKÜDAR , PENDİK , ÜMRANİYE , MALTEPE , SULTANBEYLİ , TUZLA , ATAŞEHİR , SANCAKTEPE , ÇEKMEKÖY
İrtibat Bilgileri :
İsim : Tuzla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Telefon :444 09 06

Puanınız