Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bilgileri

 • Array

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 sözleşmeli personel alacak
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :01 Nisan 2022 02:09

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Havacılık Sertifikasyon Uzmanı, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP), Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı (AIM), Pilot, Uçuş Tabibi, Kabin Emniyet Uzmanı, Ekip Planlama Uzmanı, Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonları ile Ek-4 sayılı cetvelinde bulunan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna personel alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

Pilot pozisyonuna başvuran adayların

 1. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”nu,
 2. Pilot lisansı örneğini,
 3. Sağlık sertifikası örneğini,
 4. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisini,

Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuran adayların

 1. KPSS sonuç belgesi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 3. Hava Trafik Kontrolör lisansı örneğini,

Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
 3. Yabancı dil belgesini,

ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. ATSEP lisansı örneğini,
 3. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
 4. Yabancı dil belgesini,

AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı) pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. AIM personel lisans örneğini,
 3. Temel AIM Kursu başarı belgesini,
 4. ilanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
 5. Yabancı dil belgesini,

Uçuş Tabibi pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasını veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesi örneğini,

Kabin Emniyet Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
 3. Yabancı dil belgesini,

Ekip Planlama Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,
 3. Yabancı dil belgesini,

Uçuş Teknisyeni pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. Hava aracı bakım lisansı örneğini,
 3. Tecrübe belgesi ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti pozisyonuna başvuran adayların

 1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,
 2. Hava aracı bakım lisansı örneğini,
 3. Tecrübe belgesi ve e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

BAŞVURU

1.Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.Adaylar pozisyonlardan sadece bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

3.Başvurular 01 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 1. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

5.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6.Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır.

7.Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

 1. ilanda belirtilen pozisyonlara başvuran adaylara, yazılı ve sözlü değerlendirme yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.
 2. Yazılı değerlendirmede her bir branştan 60 puan ve üzeri alan adayların puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre, ilanda belirtilen alım yapılacak pozisyon sayısının 10 katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puan alanlar dahil) sözlü değerlendirmeye alınacaktır.
 3. Yazılı ve sözlü değerlendirme ile ilgili olarak bilgilendirmeler Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
 4. Nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

TEBLİGAT

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3749/1-1

Puanınız