Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO39386
  • İLAN TARİHİ29/11/2021

İlan Açıklaması

Konumu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2021

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

B. ÖZEL ŞARTLAR;
1) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) – (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI -2 KATINA KADAR)

1. Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Java veya Javascript teknolojileriyle en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

2. Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında tecrübe sahibi olmak,

3. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

4. Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,

5. Java veya Web API teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

6. XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi web teknolojilerine hakim olmak,

8. Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

9. Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN) konusunda bilgi sahibi olmak,

10. Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak,

11. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

12. Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,

13. Linux veya Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak.

14. Tercihen İş Zekası ürünlerinde rapor geliştirmiş olmak

2) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) – (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI -2 KATINA KADAR)

1. Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET teknolojisiyle en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

2. Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında tecrübe sahibi olmak,

3. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

4. Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
5. .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NETMVC, Entity Framework, ASP.NET Web Forms veya Web API teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

6. XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim olmak,

8. Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

9. Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN) konusunda bilgi sahibi olmak,

10. Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak,

11. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

12. Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,

13. Linux veya Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak.

14. Tercihen iş Zekası ürünlerinde rapor geliştirmiş olmak

15. Tercihen herhangi bir coğrafi bilgi sistemi projesinde çalışmak

3) SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI -2 KATINA KADAR)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. En az 5000 kullanıcıya sahip kamu kurum ve kuruluşlarında yahut özel sektördeki sistem merkezlerinde Sistem Yöneticisi olarak çalışmış olmak,

3. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) , File Server, DFS Replication, Hyper-V, Print and Document Services, Windows Deployment Services (WDS), Windows Server Update Services (WINSUS), Failover Cluster, Multipath I/O konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

4. Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

5. Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,

6. System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

7. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

9. Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. Hyper-V ve VMware sanallaştırma sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

11. Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı, kurulum, konfigürasyon ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,

13. Linux Sunucu kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

15. Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitor konusunda tecrübeli olmak,

16. Microsoft SQL Hakkında bilgi sahibi olmak.

17. SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek Erişilebilirlik Felaket Kurtarma) konularında deneyimli olmak,

Tercih Sebebi:

18. “MCP: Microsoft Certfied Professional”, “MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate”, “MCSE: Microsoft Certified Solutions Expert”, Microsoft Certified Solution Expert Productivity, Microsoft Specialist: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure Charter Member, Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure, sertifikalarına sahip olmak,

19. VMware vSphare Design Workshop, VMware VSP ve VMware VTSP eğitimlerini ve sertifikalarım almış olmak,

20. Veeam TechExpert sertifikasına sahip olmak,

21. Glassfish Uygulama Sunucusu Yönetimi Hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

22. Postgresql veritabanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

23. Nfs Sunucu yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

24. Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

4) bilgi güvenliği uzmani (1 kişi- tam zamanli- 4 katina kadar)

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

1. Active Directory, DHCP, DNS güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.

2. Linux İşletim Sistemi ve Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

3. Windows İşletim Sistemi ve Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

4. Firewall, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC ve PAM gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

5. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

6. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

7. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

8. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. Ağ sanallaştırma, micro segmentasyon konusunda bilgi sahibi olmak,

10. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

11. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

12. Zafiyet tarama araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,

13. SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. 5651 sayılı kanun konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

16. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

17. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.

18. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

19. Takım çalışmasına yatkın olmak.

20. Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

Certified Ethical Hacker (CEH)

Licensed Penetration Tester (LPT)

GIAC Penetration Tester (GPEN)

OSCP (Offensive Security Certified Professional)

2. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi e-Devlet üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),

c) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR‘da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ (Başvuru dijital ortamda olacak evrak alınmayacak!)

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 29/11/2021-13/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0) olarak değerlendirilecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü/Uygulamalı giriş sınavına katılacak adaylar bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 21/12/2021 tarihinde görüntüleyebilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Kariyer Kapısı üzerinden ilan edildikten itibaren 3 (üç) iş günü içinde (24/12/2021 tarihi saat 17:30’a kadar) gerekçeleriyle birlikte, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususları kapsamaktadır. Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır. Adaylar sözlü/uygulamalı sınav yeri ve tarihi bilgilerine Bakanlık web sayfası ve Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecektir. Söz konusu ilan, sözlü/uygulamalı sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Personel seçimi, sınava katılan adayların sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Asil adaylara en geç on iş günü içinde postalanmak suretiyle bildirim yapılacaktır.

Adaylar asil ve yedek durumlarına ilişkin sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinde görüntüleyebilecektir. Adaylar, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. İlan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

7. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Ayrıca, belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır. Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km)

2151.Cadde No:154/A – 06510 Çankaya /ANKARA

Tel: 4446100

Web : www.sanayi.gov.tr

11555/1-1

%d blogcu bunu beğendi: