Samsun Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO59929
  • İLAN TARİHİ28/02/2022

İlan Açıklaması

Konumu

Samsun Üniversitesi, 19 sözleşmeli personel, alacak.
Son Başvuru Tarihi 14 Mart 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :28 Şubat 2022 01:36

DCIM\100MEDIA\DJI_0089.JPG

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Adaylar belirtilen ilanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla ilana başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2-E-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

3-Daha önce çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenler ve kuruntumuzdan kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

5-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak).

4-Başvuracak adayın durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

2-Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

4-Öğrenim Belgesinin (İlanda belirtilen tüm öğrenimlerine ilişkin) aslı veya onaylı örneği (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)

5-2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru yapılan ilanda belirtilen puan türünde ve kontrol numarası bulunan bir sureti)
6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-Adli Sicil Durum Belgesi

8- “2022-1-1”, “2022-1-3”, “2022-1-4”, “2022-1-5”, “2022-1-7”, “2022-1-10”, “2022-111”, “2022-1-12” nolu ilanların açıklama kısmında yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği.

9- “2022-1-3” Nolu ilan için karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten)

Not:

1-istenilen belgelerin aslı atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir.

2-e-Devlet üzerinden alınan barkodlu/karekodlu çıktılar kabul edilecektir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1- Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından (http://www.samsun.edu.tr) temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya aşağıda bildirilen adrese kargo/posta ile müracaat edeceklerdir. (Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Evrakların yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının, postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu
2- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

3- Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar http://www.samsun.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1-KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek (kontenjan sayısının iki katı) adayların isimleri başvuru bitiş tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içerisinde belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Atanmaya hak kazanan adayların; sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

3-Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler.

4-Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması yapılacak ve sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

5-Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

6-İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

%d blogcu bunu beğendi: