Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO53256
  • İLAN TARİHİ31/01/2022

İlan Açıklaması

Konumu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 şubat 2022

Kaynak : Resmi Gazete

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puanına sahip olmak.

Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir). Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlan süreci ile ilgili tüm duyurular https://ilan.subu.edu.trhttps://personel.subu.edu.tr adreslerinden yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ T2 BLOK REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ESENTEPE / SAKARYA” adresine evraklarını gönderecektir.

Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (264) 616 01 34 – 0 (264) 616 01 43

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2020 KPSS Sonuç Belgesi,

1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri (31/01/2022 – 14/02/2022 ) içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.

Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

Destek personeli SP2022-11 ve SP2022-12 ilanları için en az B sınıfı sürücü belgesi,

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Daha önce kamu kumullarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.

Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlan süreci ile ilgili tüm duyurular https://ilan.subu.edu.tr – https://personel.subu.edu.tr adreslerinden yapılacaktır.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

1163/1-1

%d blogcu bunu beğendi: