Milli Savunma Bakanlığı 50 Askeri Personel Alacak

İLAN DETAYLARI
 • İLAN NO57773
 • İLAN TARİHİ20/02/2022

İlan Açıklaması

Konumu

Milli Savunma Bakanlığı 50 askeri personel alacak.

Son Başvuru Tarihi 20 Mart 2022.
Kaynak : Kamu İlan
Eklenme : 19 Şubat 2022 01:46


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

2022 YILI HUKUK SINIFI MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ

BAŞVURU KILAVUZU

Son Başvuru Tarihi : 20 Mart 2022 (saat 23.59)

Sınav Yeri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

:

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara)

İrtibat Bilgileri

:

Telefon : (0312) 562 05 43

Belgegeçer (Fax) : (0312) 319 43 67

E-posta : pertem@msb.gov.tr

İnternet Adresi

:

https://personeltemin. msb.gov.tr
ADAYLARIN DİKKATİNE!

 1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin konular; 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik ile TSK Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış ve bu kılavuzda açıklanmıştır.
 2. Temin aşamalarında her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme

https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden ve gerekli görülürse SMS ile yapılacaktır.

 1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma

Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

 1. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sınavlar öncesinde HES kodu kontrolü yapılacak, HES kodu sorgulama sonucu riskli olan adaylar diğer adaylardan ayrı bir sınıfta/salonda yazılı sınava alınacaktır. Bu nedenle sınavlara katılmak üzere kendilerine çağrı yapılan adayların yanlarında HES kodunun karekodlu çıktısı ile gelmeleri önem arz etmektedir.
 3. HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ

a. Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

b. Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

c. Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekat ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

ç. Hukuk sınıfı subaylar Milli Savunma Bakanlığınca meslek öncesi eğitime tabi tutulur. Eğitimde başarı gösterenlerin ilgili Kanun/Yönetmelik esaslarınca işlemleri yapılarak hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenler istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.

d. Hukuk sınıfı subaylığa dış kaynaktan temin edilenler meslek öncesi eğitime ilave olarak, subay naspedilmeden önce ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar.

e. Özlük ve Mali Haklar:

Hukuk sınıfı subaylar 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

 1. BAŞVURU

Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; TSK’daki kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, TSK’da hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel temin faaliyeti kapsamında, başvuru şartları, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile hukuk sınıfı subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. TSK’da, aşağıda belirtilen kontenjanlar dahilinde hukuk sınıfı subay olarak yer almaya istekli iseniz, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili mevzuatında ve bu kılavuzda açıklanan başvuru şartlarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların, sonraki aşamalarda da olsa işlemleri durdurulacak, adaylıkları sonlandırılacak ve yatırmış bulundukları yazılı sınav ücreti kendilerine iade edilmeyecektir. Bu nedenle kılavuzda belirtilen şartları taşımıyorsanız başvuruda bulunmamanız önem arz etmektedir.

Not: Erkek ve kadın olarak belirtilen kontenjanların doldurulamaması durumunda cinsiyete bakılmaksızın başarı sıralamasına göre aday temin edilebilecektir.

a. Hukuk Sınıfı Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır.

(1) Hukuk Sınıfı Subay temini kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;

(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden

terhis olanlar (hakkında “yedek subay/yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(2) Hukuk Sınıfı Subay temini kapsamında 2.a.maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kuramlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(e) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(g) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,

(ğ) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,

(h) Başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,

(ı) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylar,

31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

(b) Adayların Yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(c) Sağlık Kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.

(ç) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(d) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

(e) Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde yaşanması muhtemel gecikmelerden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

(5) Özel Şartlar:

(a) Tablo-l’de belirtilen fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(b) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram Tablo-2’dedir.)

(c) Yedek Subay/Yedek Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kuramlardaki üç sicil amirinden, örneği Tablo-3’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” kararlı nitelik belgesini almış olmak,

(ç) Halen askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kuramlardaki üç sicil amirinden, örneği Tablo-4’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” kararlı nitelik belgesini almış olmak,

(d) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden Tablo-5’de bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 20 Mart 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devletşifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır.
Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Başvurusunu tamamlayan adaylar en geç 24 Mart 2022 saat 16.00’a kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait “TR630001200919400006000072” İBAN numaralı hesaba [Şube Kodu:194 (Halkbank Merkez Şubesi), Hesap No:06000072] yazılı sınav için 225 (ikiyüzyirmibeş) TL yatıracak, havale/EFT formu açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla “TC kimlik numarası, adı soyadı ve ‘MSB Hukuk Sınavı’ ibaresinin yazılması sağlanacaktır.

(4) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayın; https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Bu durum hak kaybına uğramamanız açısından önem arz etmektedir.

(5) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 20 Mart 2022 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.

(3) Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, erbaş ve er olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) TSK’da istihdam edilenler ile Yedek Subay/Yedek Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanı/T.C.kimlik kartı verilecek, adayların nüfus cüzdanı /T.C kimlik kartı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını

taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

 1. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Yazılı Sınav,

(2) Kayıt Kabul,

(3) Fiziki Değerlendirme

(4) Fiziki Yeterlilik Testi

(5) Kişilik Değerlendirme Testi,

(6) Mülakat,

(7) Genel Sağlık Muayenesi (Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi şeklinde)

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Birinci Seçim Aşaması:

(a) Başvuruların Alınması ve Yazılı Sınavın Yapılması:

(İ) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapacaklardır. Başvuruların tamamlanmasını müteakip başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav 03 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi ve sınav yeri planlaması adaylara ilan edilecektir. İhtiyaç halinde yazılı sınav tarihi değiştirilebilecek, değişiklik yapılması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyuru yapılacaktır.

(İİ) Yazılı sınava girmek için adaylar, en geç 24 Mart 2022 saat 16.00’a kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait “TR630001200919400006000072” İBAN numaralı hesaba [Şube Kodu:194 (Halkbank Merkez Şubesi), Hesap No:06000072] yazılı sınav için 225 (ikiyüzyirmibeş) TL yatıracak, havale/EFT formu açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla “TC kimlik numarası, adı soyadı ve ‘MSB Hukuk Sınavı’ ibaresinin yazılması sağlanacaktır.

(İİİ) Yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda Bakanlık tarafından yazılı sınav ertelenebilecek veya iptal edilebilecektir.

(b) Yazılı Sınav (Genel Kültür-Genel Yetenek ve Meslek Bilgisi);

(İ) Genel Kültür-Genel Yetenek soruları (40 soru); Türkçe Dilbilgisi (10 soru), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru), Uluslararası Kuruluşlar (10 soru) ve Matematik (10 soru) konularından,

(İİ) Meslek Bilgisi soruları (60 soru) ise Anayasa Hukuku [Anayasa Yargısı dahil (10 soru)], Ceza Hukuku (5 soru), Ceza Muhakemesi Hukuku (5 soru), İdare Hukuku [İdari Yargılama Usulü dahil (10 soru)], Askeri Ceza Hukuku (10 soru), TSK İç Hizmet Kanunu (10 soru) ve TSK Disiplin Kanunu (10 soru) konularından yanlarında belirtilen sayıda soru sorulacaktır.

(İİİ) Yazılı sınavda yukarıda belirtilen konu ve alanlardan 100 çoktan seçmeli soru sorulacak, her soru 1 (bir) puan değerinde olacak, yanlış cevap sayısının doğru cevap sayısına etkisi olmayacak, yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 60 (taban puan) ve üzerinde puan alan aday yazılı sınavdan başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavda, taban puan ve üzerinde puan alan adaylar ikinci seçim aşamalarına (Fiziki Yeterlilik Testine) çağırılır.

(2) İkinci Seçim Aşaması:

(a) Başvurusu kabul edilen hukuk fakültesi mezunlarından yazılı sınavda taban puan ve üzerinde puan alanlar [yazılı sınavdan taban puanı (en az 60) almış olmak şartıyla şehit ve gazi eş ve çocukları yazılı sınavdan aldıkları puana yüzde on (% 10) ilave edilerek değerlendirmeye alınır], Bakanlık tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanacak fiziki yeterlilik testine tabi tutulur.

-8-

Fiziki yeterlilik testinde başarılı olan adaylardan, yazılı sınav puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sırası gelen her aday;

(I) İlk tercihi olan kuvvet komutanlığının mülakat çağrı listesine, o kuvvet komutanlığına ait kontenjanın 6 (altı) katı dolana kadar yerleştirilecek,

(II) Sırası gelen adayın ilk tercihi olan kuvvet komutanlığına ait kontenjanın 6 (altı) katı dolmuşsa sırasıyla ikinci tercihi, o da dolmuşsa üçüncü tercihi olan kuvvet komutanlığının çağrı listesine eklenecek,

(III) Her bir Kuvvet Komutanlığı için ayrı ayrı olacak şekilde, o kuvvet komutanlığının kontenjanının 6 (altı) katına girerek mülakata çağrılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da kontenjan gözetilmeksizin mülakata çağırılacaktır.

(IV) Adayların, yazılı sınavdan çağrı taban puanını alamamaları nedeniyle mülakat için çağrı kontenjanına giremediği tercihleri sonlandırılacaktır.

(b) Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacaktır.

(3) Kayıt Kabul Faaliyeti :

Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 16.00’a kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir.

(4) Fiziki Değerlendirme :

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün fiziki değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların Tablo-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Tablo-2’de yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

(5) Kişilik Değerlendirme Testi :

Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi, başarı notuna etkide bulunmayacak olup mülakat sınavına kanaat oluşturma maksatlıdır.

(6) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(a) Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar mekik, şınav ve koşu (1500 m veya 400 m) branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT standartları Tablo-3’dedir.

(b) Adaylar her branştan en az 1 puan almak zorundadır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik, koşu) yapabileceğine dair durum bildirir tek hekim sağlık raporu” almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır.

(ç) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu,

vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(d) FYT sonuçları adaylara başarılı/başarısız şeklinde tebliğ edilecek, FYT notları ADP hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

(7) Mülakat Sınavı :

(a) Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylardan yazılı sınav puanına göre kontenjanın 6 (altı) katına kadar aday, belirlenecek tarihte mülakat (sözlü) sınavına katılacaktır.

(b) Mülakat sınavı, adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(c) Mülakat komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(8) Sağlık Muayenesi:

(a) Başvuru yapan ve mülakat sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporunu almak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

(b) Temin durumuna göre yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(c) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(ç) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç 5 iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(d) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları belge/tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı belge/tutanak ile Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.

(e) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Dairesi Başkanlığına en geç 45 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.

(f) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(g) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda,

yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.

(ğ) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemlerinizihttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.

(9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(c) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(ç) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır.

c. İkinci Seçim Aşamasına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

Aday, internetten alınan 2’nci seçim aşaması sınav çağrı belgesini (barkodlu) yanında getirecektir.

(2) Denklik Belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(3) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya askerlik şubelerinden onaylı sureti getirilecektir (onaysız fotokopi kabul edilmez). E-devlet’ten alınan askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.

(4) Askerlik Durum Belgesi, (e devletten alınabilir. )

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) getirilecektir.

(5) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Kuvvet K.lıkları/ J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı/ SGK/ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ İçişleri Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(6) Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı olmadığına dair belge),

Ayrıca, ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir.

(7) Nitelik Belgesi (TABLO 3-4 ve 5),

(a) Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Asker alma Kanunu kapsamındaki Yedek Subay/Yedek Astsubaylar, erbaş ve erler ile askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzun eklerinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formuna uygun doldurulacak ve kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(8) Adayların seçim aşamalarına gelirken e-devletşifreleri mevcut olacaktır.

(9) Fiziki yeterlilik testine katılmak üzere adayın spor yapabileceğine dair Tek Hekim Raporu belgesi getirilecektir.

(10) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek, tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını da yanlarında getireceklerdir.

(11) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.

(12) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

ç. Aday Başarı Sıralamalarının Belirlenmesi ve Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:

(a) Başvuran erkek ve kadın adayların Aday Değerlendirme Puanı (ADP) yazılı sınav notunun [yazılı sınavdan taban puanı (en az 60) almış olmak şartıyla şehit ve gazi eş ve çocuklarının yazılı sınavdan aldıkları puana yüzde on (% 10) ilave edilerek değerlendirmeye alınır] % 50’si ile mülakat notunun % 50’sinin toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(b) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların,

aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(İ) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 3 puan,

(İİ) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 9 puan,

(İİİ) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Meslek Yüksekokulu mezunlarından;

aa- İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 6 puan,

bb- Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 12 puan ilave edilecektir.

(c) Kuvvet Komutanlıkları için belirlenecek kontenjan miktarı kadar aday başarılı kabul edilir. Aday Değerlendirme Puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde mülakat (sözlü) puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde yaşça büyük olan başarılı kabul edilir.

(ç) Başvuru yapan ve giriş koşullarını taşıyan şehit/gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen yazılı sınav baraj puanını geçmek ve mülakata çağrı için oluşan taban puanı veya üzerinde puan almış olmak şartıyla mülakat sınavına çağırılacak, mülakat sınavından başarılı olmaları halinde şehit/ gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanının yüzde beşine (% 5) kadarı temin edilecektir. Şehit ve gazi yakını kontenjanına giremeyen şehit ve gazi yakınları diğer adaylarla sıralamaya tabi tutulacaktır.

(2) Kuvvet Tercihi ve Kuvvet K.lıklarına Yerleştirme

(a) Başvuru yapan adaylar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tercihlerini öncelik sırasına göre yapacaklardır. Adayların, tercih sırasına göre (3) üç Kuvvet Komutanlığını da tercih etmeleri önem arz etmektedir. Adaylar, tercihleri arasında bulunmayan Kuvvet K.lığına yerleştirilmeyecektir.

(b) Adaylar; aday değerlendirme puanları (ADP), tercihleri ve Kuvvet Komutanlıklarının kontenjanlarına göre Kuvvet Komutanlıklarına yerleştirilecektir.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr. internet adresinden yapılacaktır.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde

yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

e. Adayların Bilmesi Gereken Diğer Hususlar:

(1) Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık kurulu raporu olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleşme durumuna göre eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

(2) Güvenlik soruşturması maddesinin ç bendinde belirtilen arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ile ilgili husus gerektiğinde uygulanabilecektir.

a. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır. Bu durumda olan adaylarla yazılı sınav ücretini yatırdığı halde her ne sebeple olursa olsun yazılı sınava katılmayan adaylara yazılı sınav için yatırmış bulundukları ücret iade edilmeyecektir.

 1. UYARILAR

b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda Personel Temin Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

ç. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek

hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

e. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

f. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

g. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre

idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde

yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: