Kırşehir Yerköy Çiçekdağı Belediyesi 2 Kişi Arıtma Tesisi İşletme Operatörü Alacak

İLAN DETAYLARI
 • İLAN NO55525
 • İLAN TARİHİ10/02/2022

İlan Açıklaması

Konumu

Yayınlanma Tarihi: 10.02.2022
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi 14.02.2022 / İşveren Statüsü Kamu / Pozisyon 2

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

          TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi, 4857 Sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında uygulanacak Uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmenlik ile kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında Kırşehir ili sınırları içerisinde Çiçekdağı merkez ve bağlı yerleşkelerinde çalıştırmak üzere Türkiye iş kurumu ( İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde Şartları uyan adayların, 14.02.2022 – 18.02.2022 tarihleri arasında başvurularını Kırşehir İŞKUR il müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1.2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye ’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile Türk Vatandaşı olmak.

 1. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.İŞKUR ’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşta istenilen belgelere sahip olmak.

4.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında mahkum olmamak.

 1. Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6.Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8.Askerlik ile ilişiği olmamak ( fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

9.Sözlü sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11.İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.

12.Çiçekdağı ilçesi sınırları içerisinde İkamet etmek.

ÖZEL ŞARTLAR:

İNŞAAT İŞÇİSİ

657 Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
En az İlköğretim mezunu olmak.
İlan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü belgesine hak kazanmış olmak.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

    Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun İlgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

    Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Yerköy Çiçekdağı ve Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 ( dört ) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Nihai listedeki kişilerin başvuru yapmış olduğu meslekteki istenen belgeleri 23.02.2022 tarihi saat 17:00 ‘a kadar Yerköy Çiçekdağı ve Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisine teslim etmeleri ve belgelerini eksiksiz teslim edenler arasında 25.02.2022 tarihinde noter kurası çekilmesi. Kura çekimi 25.02.2022 tarihinde Saat 14:00 de Yerköy Çiçekdağı ve Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisi toplantı salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

    Kura çekimi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Yerköy Belediyesi internet sayfasında (www.yerkoy.bel.tr )

    Yine kura sonucu belirlenen adaylar Yerköy Belediyesi internet sayfasında (www.yerkoy.bel.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

    Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre Yerköy Çiçekdağı Köseli Belediyeleri Atıksu Grup Arıtma Tesisinde Sözlü Sınav Yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saat, ve yeri Yerköy Belediyesi internet sayfasında ( www.yerkoy.bel.tr )  ayrıca duyurulacaktır.

    Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Yerköy Belediyesi internet sayfasında (www.yerkoy.bel.tr ) İlan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

    Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler teslim tarihi Yerköy Belediyesi internet sayfasından (www.yerkoy.bel.tr ) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler Yerköy – Çiçekdağı – Köseli Belediyeleri Atıksu Grup Arıtma Tesisi Müdürlüğüne şahsen  başvurmaları gerekmektedir. Posta,kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

    Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen süre teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

    Atamaya hak kazanan kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı olumsuz gelenler, kadroya alınsa bile kurumla ilişkileri kesilecektir.

Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlkokul
En Fazla Öğrenim Seviyesi :
Cinsiyet Yaş
Kadın 18- -45 (14.02.2004 – 10.02.1977 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18- -45 (14.02.2004 – 10.02.1977 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kura Bilgileri
Kura Yeri : Yerköy Çiçekdağı ve Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisi toplantı salonu
Kura Tarihi : 25.02.2022
Kura Saat Dilimi : 14:00 – 15:00

MEB Onaylı Sertifika : Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü Belgesi

Çalışma Adresi : Yerköy Çiçekdağı ve Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisi Devreceli Mah. Köseli Kasabası Çiçekdağı/KIRŞEHİR
ÇİÇEKDAĞI / KIRŞEHİR
İsim :Ferhat YILMAZ
Ünvan :Birlik Başkanı
Telefon :0542 5162766

%d blogcu bunu beğendi: