İçişleri Bakanlığı 17 Sözleşmeli Personel Alacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO48781
  • İLAN TARİHİ17/01/2022

İlan Açıklaması

Konumu

İçişleri Bakanlığı 17 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 şubat 2022

Kaynak : Resmi Gazete

İçişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 17 (onyedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ YAZILIM MİMARI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az dokuz (9) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

d) iş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olduğunu belgelemek,

f) En az 2 yıl Takım liderliği yapmış olmak ve bunu belgelemek,

g) MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

j) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

l) JQuery, Javascript, AJAX, HTML, XHTML, CSS vb. teknolojileri konusunda deneyimli olmak,

m) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

o) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q) Microsoft SharePoint konusunda tecrübeli olmak,

r) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

s) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,

t) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,

u) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

i. MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate

ii. MCSD – Microsoft Certified Solutions Developer

v) Tercihen aşağıdaki niteliklere sahip olmak;

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions veya Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions sınavlarından birini geçmiş olduğunu belgelendirmek,

2. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

d) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

e) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,

f) Enterprise Software Architecture, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL, DB2 veri tabanlarından en az ikisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

j) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya function yazabilmek,

l) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

m) TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

o) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olduğunu belgelemek,

p) Agile yönetim metodolojilerinden Scrum hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek,

q) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate

MCSD – Microsoft Certified Solutions Developer

r) Tercihen aşağıdaki niteliklere sahip olmak;

En az 3 (üç) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,

En az 3 (üç) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zeka vb. tecrübesine sahip olmak,

Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 3 (üç) tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,

Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,

NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.

3. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (6 Kişi – Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,

d) JavaScript, jQuery, CSS, Bootstrap, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,

e) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanılmış olmak,

f) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) REST, WebApi, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

m) Güncel Javascript Framework (Vue JS, Angular, React vb. ) kütüphanelerinden en az birisini biliyor olmak,

n) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya function yazabilmek,

o) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

p) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

q) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI – .NET (7 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

f) Güncel JavaScript Framework (jQuery, Vue JS, Angular, React vb. ) kütüphanelerinden en az birisini biliyor olmak,

g) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

h) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,

i) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

k) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. YAZILIM TEST UZMANI – (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yazılımcı veya yazılım test uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,

d) Yazılım geliştirme, yaşam döngüsü ve BT destek süreçlerine hakim olmak,

e) Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak,

f) Devops süreçlerine hakim olmak,

g) En az temel düzeyde veritabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,

j) Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,

k) Tercihen Selenium, Cucumber, Silktest araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Tercihen ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikasına sahip olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar başvurularını 31.01.2022 – 07.02.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.

2- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğini belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığında belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

f) Adayların başvuruda bulundukları pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla beş katı (5) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde 21 Şubat 2022 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 06 Mart 2022 Pazar günü İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yemekhanesinde (Çamlıca Mah. 408. Cadde No: 136 Pk: 06200 Yenimahalle/ ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 21-22-23 Mart 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Çamlıca Mahallesi Mah. 408. Cadde No: 136 Pk: 06200 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (11.221,37) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

669/1-1

%d blogcu bunu beğendi: