Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO42024
  • İLAN TARİHİ17/12/2021

İlan Açıklaması

Konumu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 23 (yirmiüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen Genel Şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak,

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

5- Başvurulacak unvanın aranan niteliklerini taşımak,

6- ilan Tarihi itibariyle ilanda belirtilen Sertifika ve Belgelere sahip olmak,

7- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak yahut ertelemiş olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Başvurular, Adaylar tarafından ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 215/A numaralı ofise şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. ilan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim belgesi fotokopisi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,

4- 1 adet fotoğraf,

5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvurulan pozisyonlardan Sağlık Teknikeri, Hemşire ve Büro Personeli unvanları için değerlendirme 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Her kadro için 5 (beş) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.

2- Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı unvanları için istenilen şartları taşıyanların 2020 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

3- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısının 5 (beş) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananların atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

V. AÇIKLAMALAR

1- Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır,

2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir,

3- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır,

4- Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır,

6- Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanlarına başvuracak adaylar) 2020 KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca, yapılacak arşiv araştırma sonucunun, atamaya engel teşkil edecek unsur içermemesi. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan ve/veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.

9- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

10- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12410/1-1

%d blogcu bunu beğendi: