Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO56440
  • İLAN TARİHİ14/02/2022

İlan Açıklaması

Konumu

Yayınlanma Tarihi: 14.02.2022
Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli
Son Başvuru Tarihi 18.02.2022 / İşveren Statüsü Kamu / Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Türk vatandaşı olmak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Askerlik ile ilişiği olmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
Ankara İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.
Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular (http://www.mgu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
ÖZEL KOŞULLARI

MEB Onaylı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanında Ustalık Belgesine Sahip Olmak.
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Sistemleri ile ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.
Doğalgaz Boru Kaynağı ile ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.
Isıtma ve Sıhhi Tesisat alanında en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olması (İş Tecrübesi SGK Hizmet Dökümü ile Belgelendirilecektir.)
B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 14.02.2022 – 18.02.2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 25.02.2022 tarihinde saat 10.30’da Üniversitemiz Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz web ana sayfasından (https://www.mgu.edu.tr/) adresinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. Kura çekimi izlenmesinde değişiklik olması durumunda (https://www.mgu.edu.tr/) adresimizden duyuru yapılacaktır. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

  1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 04.03.2022 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonunda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 09.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar (https://www.mgu.edu.tr/) internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat Tarihleri: (Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.)

İş Makinası Operatörü : 04.03.2022

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı : 04.03.2022

E- BELGE TESLİMİ

Sözlü mülakat işlemleri sonucu asil listede yer alarak atanmaya hak kazanan adayların 25.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı (ikinci kat) teslim etmesi gerekmektedir.

Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
Tam teşekküllü Sağlık Kurulu ( Heyet) Raporu
Fotoğraf (1Adet)
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen kurs sonucu alınan Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
DİKKAT: Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır.
Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 09.03.2022 tarihi mesai bitimine kadar http://www.mgu.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 5
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Cinsiyet Yaş
Kadın 18- -35 (18.02.2004 – 14.02.1987 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18- -35 (18.02.2004 – 14.02.1987 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kura Bilgileri
Kura Yeri : Rektörlük Binası zemin kat Konferans salonu
Kura Tarihi : 25.02.2022
Kura Saat Dilimi : 10:00 – 11:00

Aranan Nitelikler
Meslek Belgeleri ve Sertifikaları : Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılığı, Doğalgaz İç Tesisatçılık Belgesi
Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi : TURAN GÜNEŞ BULVARI YUKARI DİKMEN MAH. 648 CAD. P.K. 6550
ÇANKAYA / ANKARA

%d blogcu bunu beğendi: