Ankara Akyurt Belediyesi 25 Kişi Beden İşçisi (Genel)Alacak

İlan Bilgileri

  • Array

Yayınlanma Tarihi: 4.04.2022
Çalışma Şekli Geçici / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi 8.04.2022 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 25

Genel Hususlar ve Özel Şartlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kanunu kapsamında yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Alınacak personel Devlet Memuru olmayıp geçici işçi statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde Devlet Memurluğuna ve Devlet Kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değildir.
Ankara/Akyurt ilçesinde ikamet etmek. İlan tarihinin başlama tarihinden sonraki ikamet değişiklikleri kabul edilmeyecektir.
Personelin çalışma saatleri idaremizce belirlenecektir.
Talep Belirli Süreli/Geçici İşçi statüsünde olup çalışma süresi 5 ay 29 gündür.
Çalışma yeri ile ilgili Akyurt Belediyesi sorumluluk sahası faaliyet alanı olacaktır.
Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Beden İşçisi (Genel) meslek kolu için;

İlan tarihi itibariyle 56 yaşından gün almamış olmak.
En az ilköğretim en fazla ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (08 Nisan 2022) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 04 – 08 Nisan 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.
Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.
Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, KURA ÇEKİMİ VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Beden İşçisi (Genel), meslek kolu için Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler Belediye Başkanlığımıza gönderilecektir.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dahil olacak nihai listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 19 Nisan 2022 Salı günü saat 11:00’da yapılacaktır. Kura çekim yeri Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Caddesi No:34 Akyurt/ANKARA adresinde bulunan Necip Fazıl Konferans salonudur.
Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar 21 Nisan 2022 tarihinde Belediye Başkanlığımızın (www.akyurt.bel.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını 22 – 27 Nisan 2022 tarihinde Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Beden İşçisi (Genel) meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;
En az İlköğretim öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
Adli sicil kaydı.
6) Belediye Başkanlığımız Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Belediye Başkanlığımız (www.akyurt.bel.tr) internet sitesinde 28 Nisan 2022 tarihinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

IV- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Belediye Başkanlığımızca 29 Nisan 2022 tarihlerinde sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınav yeri Belediye Başkanlığımızın Mehmet Akif Ersoy Nikah Solunu binası olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

Genel kültür, (30 puan)
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (30 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
Belediye Başkanlığımız sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.
Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Belediye Başkanlığımızın internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir kadro için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.
Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla öğrenimi daha yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar 09-10 Mayıs 2022 tarihinde Belediye Başkanlığımız (www.akyurt.bel.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile herhangi bir sebeple işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bir sonraki alım ilan tarihine kadar yerleştirme yapılacaktır.
VI- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Belediye Başkanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) iş günü içinde Sınav Kuruluna şahsen itiraz yapılabilecektir.
Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 1 (bir) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.
T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, e-mail ve faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir kadro sayısı kadar adayın, başvurduğu kadroya yerleştirmesi yapılacaktır.
Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Belediye Başkanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir.
3) Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Hizmet sözleşmesini imzaladığı halde göreve başlamayanların, sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir sebeple işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine bir sonraki alım ilan tarihine kadar yedek listeden atama yapılacaktır.
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve imzayı müteakip fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan kadroya, aynı usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir. Sınav sonuçları müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli olacaktır.
Şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Beden İşçisi (Genel)
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Cinsiyet Yaş
Kadın 18- -55 (8.04.2004 – 4.04.1967 tarihleri arasında doğan kişiler)
Erkek 18- -55 (8.04.2004 – 4.04.1967 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kura Bilgileri
Kura Yeri : Necip Fazıl Konferans Salonu Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Caddesi No:34 Akyurt/ANKARA
Kura Tarihi : 19.04.2022
Kura Saat Dilimi : 11:00 – 12:00

Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi : Akyurt Belediyesi çalışma alanı.
AKYURT/ANKARA
Tercih Edilen İkamet İlçeleri : AKYURT
Telefon :0312 844 1844

Puanınız

%d