Sakarya Üniversitesi İşçi Alacak

İlan Bilgileri

 • Array

Sakarya Üniversitesi 1 İşçi Alacak.
Son Başvuru Tarihi 8 Nisan 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :04 Nisan 2022 01:32

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 04.04.2022 tarihinde yayımlanacaktır.

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 04.04.2022 – 08.04.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır.BAŞVURU ŞARTLARI

ARANILAN GENEL ŞARTLAR

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
 7. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 8. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 9. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.
 1. Sınava Müracaat edebilmek için Sakarya İlinde ikamet ediyor olmak.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 3. Gaz yakıcı cihazlar eğitimi almış olmak. (Söz konusu personelin ısıtma tesisatlarının bakımı ve onarım işlemlerinde faydalı olabilmesi amacı ile ilgili niteliklere sahip olması talep edilmektedir.)
 4. B Sınıfı ehliyet sahibi olmak. (Üniversitemiz bünyesinde yer alan kampüs alanı dışında şehir merkezi ve ilçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarına ait binalardaki arızalara müdahale edebilmek için ulaşım amacı ile asgari araç kullanabilme ehliyetine sahip olması talep edilmiştir.)
 5. SRC-4 belgesine sahip olmak. (Üniversitemiz bünyesinde yer alan kampüs alanı dışında şehir merkezi ve ilçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarına ait binalardaki arızalara müdahale esnasında bazı ünite, makine ve teçhizatın nakliyatı ve taşıma işlerinin yapılabilmesi için taşımacılık ehliyetine sahip olması talep edilmiştir.)
 6. Sıhhi tesisatçı olarak alanında en az beş yıl deneyimli olmak ve SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

ARANAN NİTELİKLER – Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Mesai saatleri içerisinde her türlü klima montaj-bakım-tamir, her türlü kazan montaj-bakım-tamir, iklimlendirme(ısıtma-soğutma) otomasyon işlemleri, chiller montaj-bakım-tamir, ve sıhhi tesisat temizsu-pissu hat döşeme işleri montaj test ve bakım işleri yapılacaktır. Meslek yüksekokullarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Sıhhi Tesisat Kalorifercilik-Isıtma, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme – Soğutma, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Bu konularda deneyimli personel tercih edilecektir.

ÇALIŞMA YERİ

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü

KURA İŞLEMLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle gerçekleştirilecektir.

Kura İşlemleri noter huzurunda 14.04.2022 tarihinde saat 10.00 da Sakarya Üniversitesi Rektörlük Binasında bulunan İletişim Koordinatörlüğü sunum salonunda yapılacaktır. Yapılan kura çekimi https://www.youtube.com/user/HaberSau adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. COVİD-19 tedbirleri kapsamında adaylar kura çekilişine kabul edilmeyecektir.

2- Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde kurayı takip eden üç iş günü içerisinde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1- Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

3- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından yapılacaktır.

2- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3777/1-1

Puanınız

%d