İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İlan Bilgileri

 • Array

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Son Başvuru Tarihi 27 Nisan 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :13 Nisan 2022 01:45

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

BAŞVURU TARİHLERİ: 13.04.2022 – 13.05.2022

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 23.05.2022 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

Y1 – KIDEMLİ YAZILIM YÖNETİCİSİ (3 Kişi – 4,0 Katına Kadar)

 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 200.000 (iki yüz bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmalıdır
 2. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır.
 3. Veritabanı sistemleri konularında en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmalıdır.
 4. Veri tabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veri tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmalıdır.
 5. Web teknolojileri güvenliği, performansı ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır.
 6. Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmalıdır.
 7. Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmalıdır.
 8. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır.
 9. .Net Framework ve MVC teknolojilerine hakim olmalıdır.
 10. .Net Core ve Web Api teknolojilerine bilgi sahibi olmalıdır.
 11. React.Js veya Angular kütüphanelerinde bilgi sahibi olmalıdır.
 12. Microsoft SQL veritabanları hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmalıdır.
 13. NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 14. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmalıdır.
 15. Son 5 yıl içerisinde Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmalı ya da PMP eğitimi aldığını belgelendirebilmelidir.
 16. Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmalıdır
 17. Katmanlı mimari, Servis Tabanlı Mimari veya Microservicelerin kullanılarak geliştirilen yazılımlarda yönetici olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmalıdır.
 18. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyim sahibi olmalıdır.
 19. Yapay zeka alanında bilgi sahibi olmalıdır.
 20. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır.
 21. Sunucu işletim sistemleri ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 22. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmalıdır.
 23. Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmalıdır.
 24. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmalıdır.
 25. Projelerin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında ekibini koordine edebilmeli, yönetebilmelidir.
 26. insan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 27. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.
 28. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 29. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
 30. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (3 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

 1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
 2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
 3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)
 4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
 6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
 7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
 8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
 9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
 11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
 16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

3 – İŞ ANALİSTİ, EĞİTİM DOKÜMANTASYON DESTEK PERSONELİ (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

 1. Çevik prensiplerine adapte olarak yazılım geliştirme sürecinde görev almış olmalıdır.
 2. iş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapmış olmalıdır.
 3. iş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonun sağlamış olmalıdır.
 4. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerinin koordine etmiş olmalıdır.
 5. iş akışı süreçlerinde tecrübe sahibi olmalıdır ve UML diyagramlarla modelleme yapabilmelidir.
 6. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni iş uygulamaları, yazılım geliştirme araçları ve yöntemleri hakkında kendini ve çalışma şeklini yenileyebilmelidir.
 7. Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleştirebilmelidir.
 8. Projelerin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 9. Proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dökümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmelidir.
 10. insan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 11. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 12. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
 13. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular 13.04.2022 ile 13.05.2022 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr:81/Bilisim Personeli Basvuru adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Son başvuru tarihi 13.05.2022 saat 17:30’dur. Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler başlığında belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için gerekli belgeler yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu
 2. Özgeçmiş
 3. Onaylı Mezuniyet Belgesi : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
 4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
 5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
 6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi
 7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi
 8. Varsa Yabancı Dil Belgesi
 9. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
 10. Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge : QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 18.05.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 23.05.2022 tarihinde saat 13:30’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No: 33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 25.05.2022 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İlan olunur. 4180/1-1

Puanınız