İskenderun Teknik Üniversitesi 1 İşçi Alacak

İlan Bilgileri

  • Array

İskenderun Teknik Üniversitesi 1 İşçi Alacak.
Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :11 Nisan 2022 02:13

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

İskenderun Teknik Üniversitesinin tüm iş yerlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla, aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi uyarınca çalıştırılmak üzere “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 11 Nisan 2022 Pazartesi – 15 Nisan 2022 Cuma tarihleri arasında online olarak veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hatay-İskenderun Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.sov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) ilana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) işe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.about:blank

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. ilçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde iŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Kurumdan işçi talebinde bulunma başlıklı 6.maddesinin (Değişik: 24/4/2017-2017/10092 K.) 5. fıkrası “Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması halinde il düzeyinde veya ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir. Teşkilat yapıları veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması halinde il veya bölge düzeyinde ya da ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması halinde bölge düzeyinde veya ulusal düzeyde; bölge düzeyinde verilen işçi taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir.” Hükmü uyarınca il düzeyinde verilen sürekli işçi talebimizin karşılanamaması halinde bölge düzeyinde, bölge düzeyinde verilen talebimizin karşılanamaması halinde ise Türkiye İş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilecektir.

11) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

2. ÖZEL ŞARTLAR

1)Adayların Üniversitenin tüm işyerlerinde iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engel durumunun olmaması,

2) Adayların başvurunun son günü itibariyle duyuruda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması, 3)Adayların askerlik ile ilişiği olmaması (fiilen yapmış veya muaf olmak.), 4)Adayların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması, 5)İlana başvuru yapan adayların, başvuru tarihinin son günü (15 Nisan 2022) itibariyle; 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11 Nisan 2022 Pazartesi – 15 Nisan 2022 Cuma tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.about:blank

4. ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN TESLİMİ VE BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler https://iste.edu.tr/duyurumerkezi internet adresinde ilan edilecek olup, kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla istenilen belgeler, 20 Nisan 2022 Çarşamba – 26 Nisan 2022 Salı tarihleri arasında İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, Merkez Kampüsü Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binası Kat:3) en geç başvurunun son günü mesai bitimine (17:00) kadar şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. Başvuru evrakları, başvuru süresi sonunda ilgili komisyonca incelenecektir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Santral: 0.326 613 56 00 – 613 70 80 – 617 82 76 Dahili: 1204 – 1207 – 1209 telefon numaraları hattından yardım alabilecektir.

Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların tabloda özel şartlar kısmında belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.

1) Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru dilekçesi (https://iste.edu.tr/files/654 files 1648818834.docx veya https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar linkten ulaşabilirsiniz),

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf,

3) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

4) Beko Loader (Lastik Tekerlekli) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesinin (Operatörlük Belgesi) aslı veya onaylı sureti (İlan son başvuru tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır.),

5) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.),

6) Nüfus Cüzdan Sureti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

7) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

8) Diploma veya Mezun Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

9) Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi (G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.),

10) 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu gösterir belge (e-Devletten alınan karekodlu Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü veya onaylı Bonservis Belgesi),

11) İlgili pozisyonlara başvuran adaylar ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Üniversitemizi web sayfasında bulunan “Aydınlatma Metni” ne, https://iste.edu.tr/kvkk/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşabilecek olup, aynı sayfadaki “Açık Rıza Beyanı” formunu imzalayarak başvuru dilekçesi ekinde Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 11:00’da İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Mavi Solanda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulmak kaydıyla sınırlı sayıda başvuru sahibi alınacaktır.

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura tarihi https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinde duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

2. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi web adresinden ayrıca ilan edilecektir.

5. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

6. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen, aranan şartları taşımadığı tespit edilen veya arşiv araştırma sonucu olumsuz olan asıl kazanan adayların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

7. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, nihai değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi olan 12 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak İskenderun Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, 13 Mayıs 2022 Cuma – 20 Mayıs 2022 Cuma tarihleri arasında incelenerek karara bağlanacak olup itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak ulaşmayan veya TC kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

9. İlgili pozisyonlara başvuru yapan adaylara ait kişisel veriler, Üniversite ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversite birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.

10. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular İskenderun Teknik Üniversitesi’nin https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

3961/2/1-1

Puanınız