İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 4 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bilgileri

  • Array

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 4 sözleşmeli personel alacak.
Son Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2022
Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme :16 Nisan 2022 01:27

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Göç idaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Kıdemli Net Uzmanı ve Net Uzmanı için bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B- ÖZEL ŞARTLAR

  1. KIDEMLİ .NET UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az sekiz (8) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Nesne tabanlı programlama (object-oriented programming), tasarım kalıpları (design patterns) ve ORM (Entity Framework, vs.) konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak,

g) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

h) JQuery, Bootstrap, AJAX, CSS, XML, Javascript, HTML, HTML5, vb. Web teknolojilere hakim ve tecrübe sahibi olmak,

i) Vue JS, Angular veya React Javascript Framework kütüphanelerinden en az birisi hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az ikisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

l) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinin en az birinin kullanımı ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

n) Web sunucuları (IIS) uygulama kurulumu, kullanımı, performans ayarı (performance tuning) ve sorun giderimi (troubleshooting) hususlarında tecrübe sahibi olmak,

o) Uygulama geliştirme araçlarının en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

p) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

TERCİHEN;

a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,

b) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) OCR, görüntü işleme kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

  1. .NET UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak,

g) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

h) JQuery, Bootstrap, AJAX, CSS, XML, JavaScript, HTML, XHTML vb. web teknolojilere hakim ve tecrübe sahibi olmak,

i) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

k) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerini kullanmış ve en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

m) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

  1. SİSTEM UZMANI (1 Kişi -Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) En az 3000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az üç (3) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Microsoft Exchange 2016-2019, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübe sahibi sahip olmak,

ç) Tercihen, Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin yönetimi, konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak

h) Masaüstü, notebook ve sunucuların imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

i) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Replikasyon, iş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) iyi derecede Powershell ve kabuk seviyesinde betik (shell scripting) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Centos, Oracle Linux ve Fedora açık kaynak işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

n) GNU araçları ve yaygın kullanılan uygulama servislerinin yapılandırması konusunda bilgi sahibi olma,

o) Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak

p) Elastic uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

r) Versiyon kontrol araçları (Git, Mercury vb.) konusunda bilgi sahibi olmak, TERCİHEN;

a) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

b) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), Linux Professional Institute (LPIC-3) veya Red HatCertified System Administrator (RHCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

  1. AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi işlem Merkezinde ağ yöneticiliği yapmış olmak ve en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) IPS, WAF, Dos, Ddos IDS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

f) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

h) CCNA ve CCNP sertifikasına sahip olmak veya eğitimini almış olmak,

ı) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

CEH sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim kuramlarından eğitim almış olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını Başkanlığımızın www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 25 Nisan – 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler.

Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)

b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

e) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde 10 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 27 Mayıs 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (2022 yılının birinci yarısında uygulanacak ücret tavanı) özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş olmaları zorunlu değildir (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır).

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

İLETİŞİM:

Göç İdaresi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tel: 0 (312) 422 08 17 – 18 – 19 – 20 -21

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

4449/1-1


Puanınız

%d blogcu bunu beğendi: