Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 53 Sözleşmeli Alacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO61404
  • İLAN TARİHİ08/03/2022

İlan Açıklaması

Konumu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 53 sözleşmeli personel alacak.
Son Başvuru Tarihi 21 Mart 2022
Kaynak : kamuilan
Eklenme :08 Mart 2022 00:46

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların Ekli 5 sayılı cetvelinde Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda personel alınacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların Ekli 5 sayılı cetvelinde Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen pozisyon ve sayıda personel alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

B-ÖZEL ŞARTLAR:

Sanatsal Yardımcı Eleman (Büro Personeli)

a) Yükseköğretim Kuramlarından Lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Grafiker)

a) Yükseköğretim Kuramlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarım bölümünden mezun olmak,

b) Adobe programlarına hakim olmak, en az Adobe Photoshop, Adobe İllustrator, Adobe Indesign, Adobe Acrobat programlarını kullanabilmek, Tasarım hazırlama planlama ve baskı sürecini takip edebilmek,

c) Tercihen en az 2 yıl tecrübesi olduğunu belgelendirmek veya yaptığı işlerden örnek getirebilmek,

d) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

e) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Programcı)

a) Yükseköğretim Kuramlarının Lisans düzeyinde eğitim veren bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden (Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme) mezun olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sanatsal Yardımcı Eleman (Web Tasarımcı)

a) Yükseköğretim Kuramlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Web Tasarımı ile ilgili bölümlerinden (Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri) mezun olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Dramaturg

a) Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren dramatik yazarlık ve dramaturji bölümünden mezun olmak,

b) Yabancı dil sınavından (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça dillerinden en az birisinden C seviyesinde puan almak, (Birden fazla dil tercih sebebidir)

c) Yukarıdaki dillerden Türkçeye, Türkçeden de yazılı ve sözlü çeviri yapabilmek,

d) Bilgisayar kullanabilmek (Word ve Excel programlarını bilmek)

e) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda yerel ve evrensel kültüre sahip olmak,

f) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Amiri

a) Yükseköğretim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren, Sahne Sanatları ve Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Konduvit

a) Yükseköğretim Kuramlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden mezun olmak,

b) Sahne ışık ve ses ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Suflör-Suflöz

a) Yükseköğretim Kuramlarından Lisans düzeyinde mezun olup, MEB onaylı diksiyon, oyunculuk, seslendirme ve benzeri sertifikalarından en az birisine sahip olmak,

b) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

c) Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Işıkçısı

a) Yükseköğretim Kuramlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümünden

mezun olmak,

b) Tercihen sahne ışık ekipmanları hakkında uygulama bilgisine sahip olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Makinisti

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Sahne Mekanikçisi

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Makine,

Mekatronik bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,

b) Tercihen deneyimli olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Kadın Terzi (Sadece kadın adaylar başvurabilir)

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,

b) Tercihen deneyim sahibi olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Erkek Terzi (Sadece erkek adaylar başvurabilir)

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin her hangi birinden mezun olmak,

b) Tercihen deneyim sahibi olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Aksesuarcı

a) Mesleki ve Teknik Liselerinin veya Meslek Yüksekokullarının Mobilya ve Dekorasyon bölümü mezunu olmak,

b) Fiziki yapıları sağlam, ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularında genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Kuru Temizlemeci

a) En az lise mezunu olmak,

b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan ustalık veya kalfalık belgelerinden en az birine sahip olmak,

c) Tiyatro Sanatı ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama ve mülakat sınavında başarılı olmak .

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/adresinde 07/03/2022-21/03/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adayların, son başvuru tarihi olan 21/03/2022 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adaylar, sınav başvurusunda hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadır. Adaylar 1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktısı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1-T.C. Kimlik numarasının yer aldığı yazılı özgeçmiş.

2-Sınav ilanının ” B- ÖZEL ŞARTLAR” başlığı altındaki branşlar için istenilen öğrenim belgesi, sertifika ve denklik belgelerinden gerekli olanlar.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olup, adaylar sınava katılım durumlarını, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adresinden görüntüleyecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar, sözlü/mülakat ve uygulamalı sınavına girmeye hak kazanacaktır.

F- SINAV YERİ:

Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/Ankara adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve Atölyelerde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ :

Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı mail adreslerine gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar yanlarında, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra açılan “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

H- SINAV ŞEKLİ:

1- Dramaturg, Sahne Amiri, Büro Personeli ve Suflör-Suflöz mülakat şeklinde,

2- Grafiker, Web Tasarımcı, Programcı, Kondüvit, Sahne Işıkçısı, Sahne Terzisi, Sahne Makinisti, Aksesuarcı, Sahne Mekanikçisi ve Kuru Temizlemeci pozisyonları için Uygulamalı ve Mülakat şeklinde yapılacaktır.

I-SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınav komisyonu üyelerince her aday için verilecek puanlar 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu sınavda üyelerin adaya vermiş olduğu puanların ortalaması alınarak adayın başarı sıralamasını belirlenecektir. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılacaktır. Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil adaylardan herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması halinde yedek adaylar için başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek adaylara ilişkin listesinin geçerliliği sınavın açıklandığı tarihten itibaren altı aydır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

K- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:

İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Genel Müdürlüğe dilekçe ile bizzat veya posta ile yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adreslerine gönderilecektir.

İlanen duyurulur.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Süreli Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:8 Ulus/ANKARA

dts sp.subemudurlugu@ktb.gov.tr

Tel:(312) 3101945- 1361-1189-1625-1311-1279

%d blogcu bunu beğendi: